Martin Patřičný

Martin Patřičný se narodil 31. 1. 1955 v Praze. Se dřevem pracuje od mládí, řemeslu se vyučil soukromě u svého strýce, řezbáře a soustružníka dřeva. Za totality pracoval v dělnických profesích, např. dřevorubec, skladník, řidič.

Od roku 1989 se plně věnuje výtvarné práci se dřevem:

Od r. 1998 uspořádal řadu "Dřevěných večerů" - diskusních i hraných s poesií a živou hudbou,  v Národním muzeu v Praze, Městské knihovně Praha a dalších městech ČR. M. Patřičný je pořádá od roku 1998. Jejich počet již převyšuje číslo 100. Původně byly tematické, např. Dřevo a hudba, Dřevo a domov, často také variace na téma žena a muž.

Je spoluautorem scénáře a průvodcem 26 díly velkého televizního dokumentu Kus dřeva       ze stromu - Nadace Dřevo pro život, režie Bedřich Ludvík, ČT 2/ 2008, 2009,10...2014-2015 TV NOE.

Napsal řadu knih o stromech, dřevě a práci se dřevem: Pracujeme se dřevem, Dřevo krásných stromů-tři vydání a řada dotisků, Kus dřeva ze stromu (s Bedřichem Ludvíkem), Jako v nebi. Sedm povídek. V r. 2014 Všecky krásy dřeva a Patřičná Čítanka, Velká kniha o dřevě.

Během své mnohaleté tvůrčí činnosti se účastnil či pořádal na 125 výstav, z čehož 17 se konalo v zahraničí: New York, Milano Itálie, Paříž Francie, Vídeň Rakousko, Štrasburk Francie, Hannover, Frankfurt, Mnichov Německo, Dánsko, Stockholm, Švédsko, Belgie, Toronto Kanada.

Dílo Martina Patřičného je láska na první pohled a touha po doteku.

Každý obraz má svou cenu a jeho hodnota spočívá v tom, že píše příběh, který se postupně odkrývá. Provází svého majitele, přináší mu radost, poznání a úžas nad krásami života.

V jeho tvorbě se může najít každý, kdo vnímá kouzlo přírody a umí rozpoutat svou fantazii v nekonečném příběhu stálého objevování a údivu. Přeji krásné zážitky při pohledu a doteku na společný výtvor přírody a člověka ve vzájemném souladu.